Tag: thetastefood

การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้


การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักมีโรคประจำตัว หรือเจ็บป่วยด้วยอาการต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เมื่อถึงคราวที่ไม่สามารถทานอาหารเองได้ หรือไม่ได้สติ ย่อมต้องให้การช่วยเหลือด้วยการให้อาหารทางสายยาง ...

อาหารเพื่อสุขภาพ สร้างสุขภาพดีอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างสุขภาพดี


อาหารเพื่อสุขภาพ สร้างสุขภาพดี วิธีการดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนั้น นอกจากการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอแล้ว การรู้จักเลือกรับประทานอาหารก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สุขภาพดีได้ การยึดอาหารหลัก 5 หมู่ และเพิ่มความสำคัญของการกินอาหารแต่ละหมู่ให้มีความหลากหลาย ไม่จำเจอยู่เพียงอาหารไม่กี่ชนิด เพราะอาหารบางชนิดก็เป็นยาดีของสุขภาพร่างกาย ที่ทำให้เรามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และยังช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย ...

อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์มีสูตรอะไรบ้างอาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์มีสูตรอะไรบ้าง


อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์มีสูตรอะไรบ้าง หลายคนถามว่า อาหารทางการแพทย์คืออะไร อาหารทางการแพทย์คือ อาหารที่มีสูตรพิเศษสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุด และยังเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งอาหารทางการแพทย์นั้น สามารถใช้เป็นอาหารหลักแทนอาหารในแต่ละมื้อได้ ...

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด


อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีที่ตีบแคบอุดตันทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบแคบลง จากไขมันคอเลสเตอรอลจับบริเวณเซลล์กล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือด ทำให้เกิดการอุดตัน จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ...

การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้


การให้ อาหารสายยาง สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานเองได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักมีโรคประจำตัว หรือเจ็บป่วยด้วยอาการต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เมื่อถึงคราวที่ไม่สามารถทานอาหารเองได้ หรือไม่ได้สติ ย่อมต้องให้การช่วยเหลือด้วยการให้อาหารทางสายยาง ...