News

News

Category: idolsmiledental

จัดฟัน fastbraces: อายุเกินช่วงวัยรุ่นมาแล้วยังจัดฟันทันอยู่ไหมจัดฟัน fastbraces: อายุเกินช่วงวัยรุ่นมาแล้วยังจัดฟันทันอยู่ไหม


จัดฟัน fastbraces: อายุเกินช่วงวัยรุ่นมาแล้วยังจัดฟันทันอยู่ไหม มีหลายคนเลยครับที่อยากจะจัดฟันเมื่อเข้าวัยผู้ใหญ่แล้ว แต่กลับมีความเข้าใจว่าวัยผู้ใหญ่จะจัดฟันยาก จัดฟันไม่สำเร็จ แต่จริงๆแล้วคือจัดฟันได้ทุกช่วงอายุเลย แต่จะมีข้อจำกัดบางประการในแต่ละช่วงอายุเท่านั้นเอง ขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องของการจัดฟันแต่ละช่วงวัยแบบนี้แล้วกัน ...

TopBack to Top