News

News

Day: May 23, 2021

สหรัฐไฟเขียวเก็บวัคซีนไฟเซอร์ ในตู้เย็น’ไม่เกิน1เดือน’สหรัฐไฟเขียวเก็บวัคซีนไฟเซอร์ ในตู้เย็น’ไม่เกิน1เดือน’


คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอนุมัติการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ในอุณหภูมิของตู้เย็นทั่วไป ได้นาน 1 เดือน ...

บ้านติดรถไฟฟ้า : “สราญสิริ ศรีวารี” ของแสนสิริบ้านติดรถไฟฟ้า : “สราญสิริ ศรีวารี” ของแสนสิริ


บ้านติดรถไฟฟ้า : “สราญสิริ ศรีวารี” ของแสนสิริ โครงการ สราญสิริ ศรีวารี เป็นโครงการบ้านเดี่ยว จาก แสนสิริ โดยแบรนด์ “สราญสิริ” ที่จะจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับทุกคนในครอบครัว ทุกรายละเอียดภายในบ้านจึงถูกออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ความสุขของทุกคน ทุกวัยเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตและเวลาดีๆร่วมกันรวมถึงส่วนกลางที่รองรับผู้อาศัยได้ทุกช่วงวัย และยังนำนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยหลาย ๆ อย่างมาใช้ในโครงการ ...

TopBack to Top